ако освен да учиш и да се забавляваш, ти се налага и да работиш…

Докато се обучаваш и все още нямаш задълбочени познания в някоя конкретна област, работата ти ще е от общ характер или „за неспециалисти”. Работното време ще варира в зависимост от натовареността в университета. И тук е мястото да благодарим на онлайн търсачките, където преди пускането на обява за работно място, работодателят трябва да отговори  на въпроса дали тази работа е подходяща за студенти или не. Това значително облекчава мисията „търсене на работа“. Eто и няколко сайта за работа за студенти:

  1. Филиал „Студентски труд“ , който е част от Дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта. Офисът им се намира в Студентска община. Там се прави индивидуална регистрация на всеки студент и спрямо постъпилите работни места се сигнализира на студентите. Като цяло бюрото „Студентски труд“ се стреми да намери работа на студентите по изучаваната от тях специалност.
  2. Новият сайт bg.ceevee.com предоставя много подходящи за студенти позиции.
  3. Качи CV-то си на mycv.bg и сайтът ще търси работа за теб.
  4. В най-големият портал с обяви за работа jobs.bg има много предложения, подходящи за студенти.

Повечето университети имат свои кариерни центрове (виж careercenters.staj.bg). Смисълът им е да осъществяват връзката между бизнеса и профила, който има университетът. В тях работодателите дават своите заявки за стажантски места. Стажът е практическо обучение по специалността, временна работа (обикновено межди 1 и 3 месеца) и не винаги се заплаща, но ще ти е полезен, защото ще придобиеш ключови за бъдещата ти работа умения. Най-ценният портал за стажове е staj.bg.
Много ще ти е полезно също да посетиш следващите Дни на кариерата. Провеждат се от някои фирми, посредници на работодателите и младежите. Тези събития са няколкодневни, веднъж или няколко пъти в годината и обикновено се канят представители на най-големите фирми. Най-големият организатор на дни на кариерата е Jobtiger.
Някои студенти предпочитат да поработят лятото по Черноморието или пък в чужбина. В София има няколко големи агенции за work and travel (WAT), на които можеш да се довериш – Integral, Orange, Usit colours. Работният период обикновено продължава между 2 и 4 месеца, като можеш да си оставиш и 1-2 седмици за пътуване за удоволствие. Най-популярните дестинации са САЩ, Великобритания, Испания, Гърция. За да информират студентите, WAT агенциите организират изложения, на които работодателите представят свободните си позиции и на място одобряват или не кандидатите (които трябва да са подготвени със съответните документи). И тук повечето работни места са за неспециалисти – най-често в хотели, ресторанти, магазини, а заплащането е почасово. Работата в чужбина крие своите рисковете, но пък е незабравимо преживяване, което те кара бързо да пораснеш, защото трябва да се грижиш сам за себе си в чужда страна. Обикновено WAT агенциите ти осигуряват жилище и една почасова работа. Ако имаш време, енергия и малко доза късмет, може да си намериш и втора, и трета.
Друг начин да припечелиш нещо е сериозно да учиш. Има много варианти за стипендии за успех или заслуги:

  • Държавни стипендии от МОМН: попълваш формуляр за кандидатстване за стипендия – онлайн или хартиен от съответния отдел в университет;
  • Европейски стипендии – всички стъпки за кандидатстването са обяснени на страницата eurostipendii.mon.bg;
  • Стипендии на фондация „Еврика“ за научно-изследователски постижения, участия в конференции, симпозиуми и др.
  • Конкурси за есета и др. – публикуват се в akademika.bg.

Чудесен начин да отработиш качества, да научиш нови неща и да си полезен на обществото е доброволчеството. „Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърце“, казва Елизабет Андрю. 2011 година бе европейска година на доброволчеството, което само по себе си е младежко качество – на отворените сърца, които искат да се борят алтруистично за осъществяването на кауза, която намират за важна. Много младежи се включват в различни доброволчески програми – свързани с развитието на гражданско общество, екологията, социалните дейности, интеграцията на мигранти и хора с увреждания, здравеопазването, културата. За да провериш къде би могъл да бъдеш полезен, проверявай сайтовете на Си Ви Ес – България, Българския червен кръст, както и новия вълнуващ проект TimeHeroes.
Добре е също да знаеш, че повечето университети имат информационен център, към който можеш да се обърнеш за въпроси, свързани с различни конкурси, проекти и програми, по които искаш да кадидатстваш, предстоящи конфренеции, симпозиуми, кръгли маси и други събития от университетския живот.